İdari Personel
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Şube Müdürü Fahrettin YILMAZ
3704187830 / 2166
Bilgisayar İşletmeni Halime İNEL
3704187830 / 2167
Bilgisayar İşletmeni Veysel SEVGİ
3704187830 / 2164