İdari Personel
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
İşletme Müdürü
0 (370) 418 7966 / 7966
0 (370) 418 7964 / 7964
0 (370) 418 8099 / 8099